Kt. Lie 18th, 2024

Kaip ir bet kurio profesionalaus vertimo atveju, verčiant dokumentus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, labai svarbi kokybės kontrolė. Vertimo kokybę lemia jo tikslumas ir tinkamumas numatytam tikslui, taip pat gramatinis tikslumas. Kokybės kontrolė reiškia, kad vertėjas turi užtikrinti, jog vertimas atitinka visus šiuos kriterijus.

Vertinant vertimo kokybę reikia atsižvelgti į keletą veiksnių

Tai tikslumas, nuoseklumas ir išsamumas. Tikslumas reiškia, kaip tiksliai buvo laikomasi originalo teksto originalo kalba. Nuoseklumas – tai įsitikinimas, kad kiekvienas sakinys vertimo kalba atitinka tą patį stilių ir toną kaip ir prieš tai buvę sakiniai. Galiausiai išsamumas reiškia, kad į tekstą originalo kalba įtraukta visa svarbi informacija.

Verčiant gali pasitaikyti klaidų dėl nepakankamo originalo kalbos supratimo arba dėl nepakankamų abiejų kalbų gramatikos ar sintaksės žinių. Siekdami sumažinti klaidų skaičių, vertėjai turėtų taikyti patikrintus metodus, pavyzdžiui, klaidų žymėjimą ir redagavimą naudojant programinę įrangą, kad užtikrintų viso vertimo tikslumą ir išsamumą. Klaidų žymėjimas padeda tiksliai nustatyti sritis, kuriose gali reikėti atlikti pataisymus, o redagavimas užtikrina, kad klaidos būtų ištaisytos prieš pateikiant vertimą.

Taip pat svarbu, kad vertėjai, verčiantys iš dviejų kalbų, turinčių skirtingą kultūrinį kontekstą, vartotų tinkamą terminologiją. Tai ypač aktualu tam tikrose specializuotose srityse, pavyzdžiui, medicinoje ar teisėje, kur reikia teisingai vartoti specifinę terminiją, kad vertimas būtų tikslus ir išsamus.

Kokios dažniausios klaidos naudojant internetinius vertėjus?

Internetiniai vertėjai gali būti naudingi greitai verčiant trumpus tekstus, tačiau jie netinka profesionaliems vertimo projektams. Dažniausiai pasitaikančios klaidos yra prasta gramatika ir sintaksė, žodžių pasirinkimo klaidos (vartojami netinkami žodžiai), neišsamus vertimas, neteisingas terminijos vartojimas ir kultūrinio supratimo stoka.

Kita grubi klaida yra automatinio vertėjo naudojimas techninėje kalboje. Tai gali lemti neteisingus vertimus, kurie yra nepatikimi ir gali būti pavojingi. Mašininis vertimas dar tik pradedamas kurti, todėl juo negalima pasikliauti vykdant profesionalius vertimo projektus.

Vera pabrėžti, daugelis internetinių vertėjų pateikia prastos kokybės rezultatus, nes naudoja supaprastintus algoritmus arba nepakankamai išmano abi kalbas. Jei vertėjas naudojasi internetine priemone, jis turi užtikrinti, kad išvestis tikrinama ir prireikus koreguojama.

Kokybės kontrolė yra labai svarbi verčiant iš anglų į lietuvių kalbą, nes tikslumas, nuoseklumas, išsamumas ir kultūrinis supratimas – visa tai yra labai svarbu, kad vertimas būtų patikimas. Vertėjai visada turėtų naudoti patikrintus metodus, kad sumažintų klaidų skaičių, ir kartu žinoti apie internetinių vertėjų ribotumą.

Parengta pagal https://vertejas.lt medžiagą