Pn. Bir 21st, 2024

Priešgaisrinių sistemų priežiūra yra būtina siekiant užtikrinti pastato ir jo gyventojų saugumą nuo gaisro grėsmės. Ši priežiūra apima priešgaisrinės signalizacijos, gaisro gesinimo, dūmų šalinimo ir anglies dvideginio (CO2) šalinimo sistemų techninę priežiūrą ir aptarnavimą. Darbai atliekami vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento reglamentuota tvarka bei įrangos gamintojų pateiktomis techninėmis informacijomis ir rekomendacijomis.

Priešgaisrinių sistemų priežiūros darbai

Priešgaisrinės signalizacijos: techninė priežiūra apima reguliarius sistemos tikrinimus, kad būtų užtikrintas jos tinkamas veikimas ir patikimumas. Tai apima jutiklių, aliarmų ir valdymo pultų tikrinimą.

Gaisro gesinimo: sistemų priežiūra apima gesintuvų, gesinimo vamzdynų, purkštukų ir kitų gaisro gesinimo priemonių patikrą ir techninę priežiūrą, kad jos būtų pasiruošusios veikti gaisro atveju.

Dūmų šalinimo: sistemų priežiūra apima ventiliatorių, dūmų detektorių ir kitų dūmų šalinimo įrenginių techninę priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvų dūmų pašalinimą gaisro metu.

Anglies dvideginio (CO2) šalinimo: sistemų priežiūra apima CO2 jutiklių ir šalinimo įrangos techninę priežiūrą, kad būtų užtikrinta tinkama oro kokybė avarijos metu.

Teisės aktų reikalavimai

Priešgaisrinės sistemos turi būti prižiūrimos pagal griežtas taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento reglamentuota tvarka. Šie reikalavimai apima:

  1. Periodinius patikrinimus: Reguliarūs priešgaisrinių sistemų patikrinimai, siekiant užtikrinti jų tinkamą veikimą ir pasirengimą.
  2. Gamintojų rekomendacijų laikymąsi: Visos techninės priežiūros darbai turi būti atliekami laikantis įrangos gamintojų pateiktų techninių informacijų ir rekomendacijų.

Privalumai ir nauda

Saugumas: Tinkamai prižiūrimos priešgaisrinės sistemos užtikrina didesnį pastato ir jo gyventojų saugumą nuo gaisro.

Patikimumas: Reguliari techninė priežiūra užtikrina, kad visos sistemos veiks patikimai ir efektyviai gaisro atveju.

Atsakingumas: Laikantis teisės aktų ir gamintojų rekomendacijų, užtikrinama atsakinga ir profesionali sistemų priežiūra.

Ilgaamžiškumas: Reguliari priežiūra padeda prailginti priešgaisrinių sistemų tarnavimo laiką, sumažinant gedimų ir remonto poreikį.

Priešgaisrinių sistemų priežiūra yra esminė norint užtikrinti saugų ir patikimą pastato veikimą. Laikantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento reglamentų bei įrangos gamintojų rekomendacijų, galima pasiekti geriausius rezultatus, kurie užtikrina tiek gyventojų saugumą, tiek sistemų ilgaamžiškumą.

Kaip dažnai turėtų būti atliekama priešgaisrinių sistemų priežiūra?

Priešgaisrinių sistemų priežiūra turėtų būti atliekama reguliariai, pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytą tvarką ir įrangos gamintojų rekomendacijas. Paprastai rekomenduojama atlikti pagrindinius patikrinimus bent kartą per ketvirtį, o išsamią techninę priežiūrą – bent kartą per metus.

Kodėl svarbu laikytis įrangos gamintojų pateiktų techninių rekomendacijų?

Laikantis įrangos gamintojų pateiktų techninių rekomendacijų, užtikrinama, kad priešgaisrinės sistemos veiks optimaliai ir patikimai. Gamintojų rekomendacijos: yra pagrįstos išsamiais testavimais ir inžinerinėmis žiniomis, todėl jų laikymasis padeda išvengti galimų gedimų ir užtikrina ilgaamžiškumą bei efektyvumą.

Pastatų administravimas ir techninė priežiūra – Housecare.lt